Subvencija iz 2017. godine koju je finansirao fond Bethlen Gabor u okviru programa godine mađarskih porodičnih preduzeća u Mađarskoj, dala je pozitivnu ocjenu našoj porodičnoj firmi. Iz odobrenih sredstava nabavljena je oprema (filter i pumpa) za našu vinariju.